اطلاعات اولیه نمایشگاه

- عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

- نوع نمایشگاه : بین المللی تخصصی

- زمان برگزاری :  30 شهریور تا 2 مهرماه 1398

- مکان برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

- سالنهای تحت پوشش :‌  35 . 38، 38a ، 38b , 40 , 40a ,41a , 41b , 44a , 44b ,31a , 31a  ، 18 و فضای باز

- فضای غیر مفید تحت پوشش : حدود 40000 مترمربع

- برگزارکننده : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 - ایمیل : info@iranplast.ir

- سایت اینترنتی : www.iranplast.ir