ایران پلاست در گذر زمان

آغاز به کار ستاد خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
ستاد خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست همزمان با آغاز به کار بخش داخلی ستاد اج...
[ تعداد بازدید:۷۸۳ ]
31 شهریور تا 3 مهرماه زمان برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از 31 شهریور تا 3 مهر 1398 در محل نمایشگاه بین ال...
[ تعداد بازدید:۸۲۹ ]